JENIS-JENIS INGATAN MANUSIA

i.Daftar Sensori / Deria

- Input utama daripada penglihatan dan bunyi
- Pemprosesan berlaku dalam 3 hingga 5 saat
- Input disalur kepada ingatan jangka pendek untuk pemprosesan sebenar
- Maklumat yang diterima, dipantau pada tahap perhatian yang rendah dan respons secara terpilih

ii.Ingatan Jangka Pendek
- Maklumat berada dalam keadaan aktif selama 15 hingga 20 saat (lama jika ada praktis)
- 3 cara menangani tugasan kognitif ialah chunk, proses satu per satu ketika (pemprosesan serial), automaticity
- Elaborative rehearsal – simpan maklumat dengan menghubungkaitkan dengan sesuatu yang diketahui.
- Maklumat akan hilang jika tidak diulangi dalam masa 20 saat.atau bilangan item melebihi 5 - 9 unit.

 

iii. Ingatan Jangka Panjang
- Stor simpanan pengetahuan yang kekal
- Mempunyai tempoh masa dan kapasiti yang tidak terhad
- Konsep disimpan dalam jaringan perkaitan bermakna secara hierarki (skema)
- 3 jenis iaitu semantik, episodik, dan prosedural.
- Semantik ialah ingatan untuk makna yang disimpan sebagai proposisi (unit pengetahuan terkecil), imej dan skema.
- Ingatan episodik ialah iangatan maklumat yang terikat kepada suatu tempat dan masa tertentu.
-Ingatan prosedural ialah ingatan bagaimana melakukan sesuatu

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  drug rehab centers (Wednesday, 16 May 2012 15:01)

  nice post

 • #2

  Polo Outlet (Sunday, 10 June 2012 19:32)

  I recently came across your blog and have been reading along.I certainly enjoyed the way you explore your experience and knowledge of the subject!The blog article very surprised to me!

 • #3

  Tiffany and Co Outlet (Sunday, 10 June 2012 19:33)

  What an inspiring article you wrote! I totally like the useful info shared in the article.Your writing is good. In this I learned a lot!I enjoy reading articles that are so quite well-written.